Yayin İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Hukukunda Ayrımcılığın Kaldırılması ve Türkiye

331
İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Hukukunda Ayrımcılığın Kaldırılması ve Türkiye
Belediye-İş Sendikası; Mesut Gülmez
Kitap
Ankara
2009
Bu çalışmanın temel konusu, “Avrupa Birliği’ne Sosyal Uyum” dizisinin ana düşüncesine uygun olarak, ayrımcılığın kaldırılması sorununun tüm insan hakları değil temel olarak sosyal haklar ve tüm hak özneleri değil özellikle çalışanlar (işçiler, kamu görevlileri vb) bağlamında incelenmesidir.
Araştırmalar
Yerel STK'lar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
İşçiler/Çalışanlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.