Yayin İnternet:Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır - Türkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme

332
İnternet:Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır - Türkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
İnsan Hakları Ortak Platformu; Kerem Altıparmak, Yaman Akdeniz
Kitap
Ankara
2008
Bu Çalışma İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) “İfade Özgürlüğü Programı”nın Katkılarıyla Yayımlanmıştır. Bu gerçekler gözönünde bulundurularak, bu çalışmada, yasal durum eleştirel bir açıdan ele alınacak, Türkiye’de İnternet’te içerik düzenlenmesi ve sansürün bir durum değerlendirilmesi yapılacaktır. Çalışmamız, Türkiye’de İnternet’te içeriğin düzenlenmesi konusundaki diğer girişimler yanında yeni çıkarılan ve kısaca “5651 Sayılı Kanun” diye anılan “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve onunla ilintili düzenlemeleri de eleştirel açıdan değerlendirecektir. Bu değerlendirmeler, içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar (İSS’ler) ve İnternet kafeler gibi çeşitli tarafların yasal sorumluluklarının incelenmesini de kapsayacaktır. Kitap, mevcut düzenleme sistemlerinin nasıl işlediğini ve ağırlıklı olarak Türk yargısının yetki alanı dışında bulunan web sitelerine erişimin mahkeme ve idari erişim engelleme kararlarıyla nasıl engellendiğini örnekler vererek inceleyecektir. Bu incelemede 5651 Sayılı Kanun’un uygulanmasıyla ilintili olduğu ölçüde “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı”nın (“TİB”) ve onun yasadışı etkinlikleri izleyen “İnternet Bilgi İhbar Merkezi”nin kuruluş ve işleyişi de değerlendirilecektir. Nihayet, çalışmada bu yeni düzenlemenin kapsamı dışında kalan erişim engelleme kararları da ele alınacaktır.
Araştırmalar
Yerel STK'lar
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.