Yayin Irkçı Değilim Ama... Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler

333
Irkçı Değilim Ama... Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler
İnsan Hakları Ortak Platformu; Eser Köker, Ülkü Doğanay
Medya İzlem Raporu
Ankara
2010
Elinizdeki bu kitap İnsan Hakları Ortak Platformu adına, 2009-2010 yılları arasında ulusal ve yerel, yazılı basında ırkçı-ayrımcı söylemlerin yaygınlaştırılma biçimini ortaya koymak üzere yürüttüğümüz bir araştırmanın ürünü. Medyanın ayrımcı-ırkçı kanı ve görüşleri yaygınlaştırma, meşrulaştırma ve yeniden üretme işlevinin etnik ve ırk ilişkileri konusundaki yaygın rızanın üretiminde gerekli olan sembolik kaynakların kontrolüne sahip olması nedeniyle özellikle önem taşıdığını düşünüyoruz. Medya, toplumdaki çoğunluğun doğrudan çok az bilgi sahibi olduğu azınlık grupları ve onlarla ilişkili olaylar hakkında, kamusal bilgi ve açık veya gizli kanılar yayar; daha da önemlisi azınlık gruplarına ilişkin önyargılara ve ayrımcılığa meşruluk da sağlayabilecek ideolojik bir çerçeve kurar. Medyanın ayrımcılığı meşrulaştıran ve kuşatan ideolojik çerçevenin kurulmasındaki etkililiğine odaklanan bu çalışma, etkililiğin dil kullanımlarını ve söylemlerini görünür hale getirmenin ayrımcılığın önlenmesi için yurttaş topluluklarına direnç kazandırmak amacıyla seçilecek yollardan biri olduğu kabulünden yola çıkmakta.
Araştırmalar
Yerel STK'lar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.