Yayin İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl

335
İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV); Kerem Altıparmak, Hülya Üçpınar
Kitap
Ankara
2008
İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl - Seçmeli Protokol ve Türkiye’de Ziyaret Pratiklerinin Değerlendirilmesi Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından hazırlanmış olan bu çalışmada, Türkiye’de devlet bürokrasisi içinde yer alan insan hakları kurumları, Seçmeli Protokol kriterleri ışığında değerlendirilmektedir. Değerlendirmede, bu kurumların yasal temelleri, bağımsızlıkları, üyelikleri, güvenceleri, ziyaret, rapor ve tavsiye yetkileri ele alınmakta ve çeşitli örneklerle birlikte tartışılmaktadır.
Araştırmalar
Yerel STK'lar
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.