Yayin Kadın Emeği ve İstihdamı Toplantısı Raporu 2007

336
Kadın Emeği ve İstihdamı Toplantısı Raporu 2007
Kadınlarla Dayanışma Vakfı; Serap Güre
Raporlar
İstanbul
2007
24 Şubat 2007'de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen Kadın Emeği ve İstihdamı Toplantısında yapılan sunumları, konu ile ilgili derlenmiş bilgileri ve toplantının genel değerlendirmesini içeren bu kitap kollektif bir çabanın ürünüdür.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Çalışma Hakkı
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.