Yayin Kadın Olma Halleri

337
Kadın Olma Halleri
Kaos GL; Nevin Öztop
Kitap
Ankara
2009
Bu kitap, Kaos GL Derneği tarafından düzenlenen “Kadın Olma Halleri” söyleşi dizisinden oluşmaktadır. İlki, 7 Şubat 2009 tarihinde gerçekleştirilen söyleşilerin 24.’sü ve sonuncusu 25 Kasım 2009 tarihinde yapılmıştır. Türkiye’deki çeşitli kadınlıkların tartışıldığı ve işlendiği bu kitabın -başta lezbiyenler ve biseksüel kadınlar olmak üzere- kadın görünürlüğünün ve örgütlenmesinin teşviki olmasını, kadın dayanışmasını pekiştirmesini ve ataerkinin sorgulanmasında büyük bir adım olarak yerini almasını dileriz. Kitap içeriğinin, bu amaçlar doğrultusunda kullanımı serbesttir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.