Yayin Kadına Yönelik Şiddet El Kitabı

339
Kadına Yönelik Şiddet El Kitabı
Kadın Dayanışma Vakfı
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2007
Bu kitapçık kadına yönelik şiddet ve şiddetle mücadele mekanizmaları hakkındaki temel bilgileri paylasmak üzere ‘İç Anadolu Bölgesi’nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Duyarlılık Geliştirilmesi ve Yerel İşbirlikleri Kurulması Projesi’ kapsamında hazırlanmıştır. Proje ile amaçlanan, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bu dört ilde, kadına yönelik şiddetle mücadeleye örgütlü destek vermek isteyen kadınları bir araya getirecek bir dayanısma zemini yaratmak, bu bölgede yer alan belediye personelini kadına yönelik şiddet, kadın danışma merkezi ve sığınmaevleri hakkında bilgilendirmek, yerel yönetimler ile kadın grupları arasında işbirliği geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.