Yayin Kadına Yönelik Şiddet Veri Tabanı Raporu (1 Mart-22 Temmuz 2007)

340
Kadına Yönelik Şiddet Veri Tabanı Raporu (1 Mart-22 Temmuz 2007)
Kadın Dayanışma Vakfı
Raporlar
Ankara
2007
Bu proje ile; • Kadına yönelik şiddete karşı gerekli önlemleri alınmasını sağlamak üzere ülkede gerekli politikaların, yasal düzenlemelerin ve eylem planlarının hazırlanmasını talep etmek üzere kadın kuruluşlarının kapasitelerinin arttırılması ve mücadelesinin güçlendirilmesi, • Danışma merkezlerine ve özellikle kadın sığınaklarına duyulan ihtiyaç vurgulanarak, yerel yönetimlerin konuyla ilgili duyarlılıklarının artırılmasına yarayacak somut verilerin ortaya konması, yeterli sayıda kadın sığınağı açılmasını sağlamak için kadın kuruluşlarının işbirliği yapabilmelerinin sağlanması, • Kadın danışma merkezleri arasında bilgi ve deneyim aktarımı yoluyla paylaşım ve iletişimi güçlendirerek, merkezlerin ortak politikalar, stratejiler ve faaliyetlerle şiddetle mücadele kapasitelerinin artırılması, • Kadın danışma merkezlerinin ve faaliyetlerinin tanınırlığının artırılarak, daha çok sayıda kadının bu merkezlere katkı sunma ya da bu merkezlerden yararlanmalarının sağlanması, • Kadın kuruluşları arasında ortak eylem planları ve uygulama programları oluşturulmasının sağlanması, amaçlanmıştır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.