Yayin Haklarımız

341
Haklarımız
Kaos GL
Bilgi Notu
Ankara
2007
Türkiye'de lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüeller insan hakları ihllalerine uğruyorlar, ayrımcılığa maruz kalıyorlar ve haklarını bilemedikleri için susmak zorunda kalıyorlar. Bu broşürde konuyla ilgili iki soruya yanıt bulunmaya çalışılıyor. Birinci soru "Türkiye'de eşcinseller ne sorun yaşıyorlar?". bu bölüm STGM'nin organizasyonel destekleriyle Eylül 2006- Nisan 2007 arasında yapılan LGBTT Platformu hazırlık toplantılarında LGBTT örgütlerinin ve aktivistlerin birlikte şekillendirdikleri sorun alanları üzerinden hazırlanmıştır. İkinci soru ise "Yaşadıkları sorunlara karşı hakları neler?". bu soruya cevap aranan bölüm ise Avukat Oya Aydın ve Avukat Özlem Altıparmak tarafından hazırlanmıştır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.