Yayin Kriz Bölgelerinde İnsan Hakları Sorunları Bosna/Hersek-Kosova-Makedonya

343
Kriz Bölgelerinde İnsan Hakları Sorunları Bosna/Hersek-Kosova-Makedonya
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Yerinde Gözlem Raporu
Ankara
2007
İnsan Hakları Gündemi Derneği(İHGD), Bosna/Hersek-Kosova-Makedonya’ya yönelik insan hakları sorunlarını inceleme ziyaretini, bölge hakkında oldukça kritik kararların alındığı ve hızlı bir değişimin yaşandığı süreçte gerçekleştirdi. Bununla birlikte bölgenin insan haklarıyla tam olarak bütünleşmesine katkıda bulunan kurum ve kişilerle yapılan görüşmeler, İnsan Hakları Gündemi Derneğinin üstlendiği görevi zahmete değer kılmıştır. İHGD’nin üstlendiği görev, bölgede insan haklarının geçmişine ve kaderine bir değer biçmekten çok, geleceğe dönük bir bakış açısı sergilemek ve bu yönde kurumlar arası işbirliği olanaklarını araştırmaktı. İHGD’nin üstlendiği görev, gerçekten oldukça olaylı bir haftada, 23 Şubat–4 Mart 2007 tarihleri arasında gerçekleşti.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Genel
Mağdurlar/Olayzedeler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.