Yayin Kürtler Ne Kadar Haklı? Türkiye'nin Batısı Kürt Sorununa Bakıyor

346
Kürtler Ne Kadar Haklı? Türkiye'nin Batısı Kürt Sorununa Bakıyor
TESEV; Yılmaz Ensaroğlu, Dilek Kurban
Raporlar
İstanbul
2011
Uzun bir çalışma sonucu hazırladığımız ve Kürtlerin düşünce ve taleplerini içeren TESEV 2008 Raporu’nu, Kürtlerin, nüfusun yoğunluğunu oluşturmadığı batı illerinde tartışmaya açtık. Bu amaçla, ikisi İzmir’de olmak üzere, Mersin’de, Trabzon’da ve Ankara’da, o illerden ve civar kentlerden katılımcılarla toplam beş adet yuvarlak masa toplantısı düzenledik. Bu toplantılara etnik, kültürel ve siyasal açıdan olabildiğince farklı kesimlerden kişileri davet edip, katılımcıların hem 2008 tarihli rapor üzerinden Kürtlerin taleplerini hem de birbirlerinin yaklaşımlarını, itirazlarını, kaygılarını ve beklentilerini tartışmalarını hedefledik. Rapor’un hazırlanması ve yayımlanmasında gözetilen temel amaç, sorunun birinci derecede muhatabı olan Kürtlerin seslerinin, Türkiye genelinde nasıl algılandığını, hangi taleplerinin makul karşılandığını, buna karşılık hangi istemlerinin kabul edilemez olarak değerlendirildiğini olabildiğince doğru bir biçimde tespit edebilmek, Kürtler dışındaki kesimlerin de Kürt Sorunu’na ilişkin düşüncelerini kamuoyuna duyurmalarına aracılık etmektir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Genel
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.