Yayin LGBT Hakları İnsan Haklarıdır

347
LGBT Hakları İnsan Haklarıdır
Kaos GL
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2011
Bu kitapçık, Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) bireylerin sağlık hakkına erişimleri sürecinde yaşayabilecekleri olası sorunların en aza indirilmesi amacıyla LGBT’lerle sağlık çalışanları, sosyal hizmet uzmanları, ruh sağlığı uzmanları ve psikolojik rehber ve danışmanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için Kaos GL Derneği tarafından hazırlandı.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Sağlık Hakkı
LGBTII+
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.