Yayin LGBT Yurttaşların Yeni Anayasaya Yönelik Talepleri SPoD Anayasa Çalışma Grubu Raporu

348
LGBT Yurttaşların Yeni Anayasaya Yönelik Talepleri SPoD Anayasa Çalışma Grubu Raporu
SPoD Anayasa Çalışma Grubu
Raporlar
İstanbul
2012
SPoD Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin Eylül 2011’de kuruluşundan itibaren yürüttüğü çalışmalar içerisinde Yeni Anayasa çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. 2002’den bu yana Anayasa’nın eşitlik maddesine yönelik taleplerde vücut bulan bir kampanya tüm LGBT örgütleri tarafından yürütülmektedir. Ancak tamamıyla yeni bir Anayasa yapımı konusundaki geniş mutabakat; LGBT’lerin Yeni Anayasa yapım süreci ve içeriğine dair daha geniş kapsamlı bir katkı oluşturması yönünde teşvik edici bir etki oluşturmuştur. Bu rapor SPoD olarak erçekleştirdiğimiz 2 panel ve 5 forumun yanı sıra üyelere ve bağımsız LGBT bireylere yapılan bir anketin sonuçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Bunlara ek olarak www.kaosgl.org sitesinin çağrısı ve sosyal medya aracılığıyla gelen talepler de değerlendirilerek rapora eklenmiştir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.