Yayin LGBT Hakları İnsan Haklarıdır

349
LGBT Hakları İnsan Haklarıdır
İnsan Hakları Gündemi Derneği; Hakan Ataman
Kitap
Ankara
2009
İnsan Hakları Gündemi Derneği'nin LGBTT bireylere yönelik insan hakları ihllaleri konusunda hazırladığı kitapçık; Temel Terimler, LGBTT Hakkında Sorular ve Cevaplar, Tarihsel Gelişmeler, Nefret Suçları, Risk Altındaki Haklar ve Yogyakarta İlkeleri, İç Hukukta İnsan Haklarının Korunması ve Ulusal Koruma Mekanizmaları, İnsan Haklarının Uluslararası Koruması, İnsan Haklarının Korunması için Çalışan Ulusal ve Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri başlıklı bölümlerden oluşmaktadır.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.