Yayin Sağlık Hakkına Erişimde Ayrımcılık

353
Sağlık Hakkına Erişimde Ayrımcılık
İnsan Hakları Ortak Platformu
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2016
Hollanda Büyükelçiliği’nin Matra Programı kapsamında desteklenen “Living without Discrimination / Ayrımcılık Olmadan Yaşamak” projesi kapsamında hazırlanan bu broşür, Türkiye'de ayrımcılıkla mücadele mevzuatı ile çeşitli grupların sağlık hakkına erişimde maruz kaldığı ayrımcı uygulamaları derlemeyi amaçlamaktadır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.