Yayin Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler

355
Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
Raporlar
İstanbul
2014
Raporda, sivil topluma aktif katılımın önündeki yasal engellerin tespit edilmesi ve bu engellerin ortadan kaldırılması için öneriler sunulması amaçlanmıştır. Aktif katılımın güvence altına alınmasını hedefleyen bu çalışma karşılaştırmalı bir perspektifle uluslararası standartlar ışığında hazırlanmıştır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Örgütlenme Özgürlüğü
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.