Yayin Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 16-18 Haziran 2012 Günlerinde Meydana Gelen Yangınlarla İlgili Ön İnceleme Raporu

358
Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 16-18 Haziran 2012 Günlerinde Meydana Gelen Yangınlarla İlgili Ön İnceleme Raporu
ÇHD (Çağdaş Hukukçular Derneği), DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Diyarbakır Barosu, İHD (İnsan Hakları Derneği), KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), MAZLUMDER (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği), TİHV (Türkiye İnsan Hakları Vakfı), TTB (Türk Tabipleri Birliği)
Yerinde Gözlem Raporu
Şanlıurfa
2012
Bu rapor 16 ve 17 Haziran 2012 tarihinde Şanlıurfa E TİPİ kapalı cezaevinde vuku bulan yangınla ilgili tutuklu –hükümlü yakınlarının, görgü tanıklarının ifadelerinden ve bu ifadelere dayalı olarak heyetimizin kanaatini içeren sonuç kısmından oluşmaktadır. 16 Haziran 2012 tarihinde C-15 koğuşunda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden, yaralanan veya dumandan zehirlenen tutuklu ve hükümlülerin isimleri:(en küçüğü 18,en büyüğü 34 yaşındadır.)
Raporlar
Ulusal STK raporları
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Mağdurlar/Olayzedeler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.