Yayin Türkiye: Gelecek Nesiller için Fırsatların Çoğaltılması "Yaşam Fırsatları" Konulu Rapor

36
Türkiye: Gelecek Nesiller için Fırsatların Çoğaltılması "Yaşam Fırsatları" Konulu Rapor
Dünya Bankası
Raporlar
Washington
2010
Devlet Planlama Teşkilatı ile Dünya Bankası'nın işbirliği içinde yürüttüğü geniş kapsamlı Refah ve Sosyal Politika çalışması gündeminin bir parçasını oluşturan Türkiye: Gelecek Nesiller için Fırsatların Çoğaltılması "Yaşam Fırsatları" Konulu Rapor.
Raporlar
Sosyal Haklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.