Yayin Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı 2009 İzleme Raporu

360
Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı 2009 İzleme Raporu
İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD)
Raporlar
Ankara
2010
İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD), 2009 “İltica ve Sığınma Hakkı İzleme” raporunda Türkiye sınırlarında yakalanan, alıkonulan, geçici sığınma hakkından yararlanarak Misafirhanelerde ve Uydu Kentlerde gözetim altında tutulan, sınır geçişleri esnasında yaşamını yitiren ya da haklarında sınır dışı kararı verilen mülteci ve sığınmacıların toplam sayıları ve menşe ülkeleri ile ilgili olarak istatistiki bilgilere yer vermektedir. Ayrıca raporda, BMMYK ve resmi makamların yayınladıkları sayısal bilgilerin yanı sıra mülteci ve sığınmacıların karşılaştıkları hak ihlallerine vurgu yapılırken, savunuculuk temelli faaliyet yürüten STK’ların çalışmalarına da ayrıntılı olarak değinilmektedir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.