Yayin Türkiye'de Eşcinsel Olmak

362
Türkiye'de Eşcinsel Olmak
Kaos GL
Kitap
Ankara
2008
“Türkiye’de Eşcinsel Olmak!” programıyla hayatın her alanından ve toplumun her kesiminden lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel bireylerin çeşitliliğini ortaya çıkarmak ve Türkiye’de eşcinsel olmanın ana resmini hep birlikte yansıtmak istedik. İşçi, öğrenci, sanatçı, HIV+, gazeteci, Kürt, trans, lezbiyen, yoksul, mülteci, tutsak ... olmak gibi durumlar, Türkiye’de eşcinsel olma hallerini nasıl şekillendiriyor? LGBT bireyler bu durumlar üzerinden kendilerini nasıl var ediyorlar ve kimliklerini nasıl kuruyorlar? Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transeksüel varoluşların kendilerini, varoluş ve mücadele alanlarını sundukları söyleşileri Ankara, Eskişehir, İzmir ve İstanbul’da düzenledik. Bu programla ortaya çıkan eşcinsel olma hallerini 17 söyleşiyle derledik. Söyleşilerin yansıttığı çeşitlilik ile aynı zamanda LGBT bireylerin varoluşları ve yaşadıkları sorunların benzerlikleri ve farklılıklarını da LGBT topluluğu için görünür kılmak istedik.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.