Yayin Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Mevzuat Ve Yargı Gözlem Raporu

364
Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Mevzuat Ve Yargı Gözlem Raporu
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Hüsnü Öndül
Raporlar
Ankara
2014
Avukat Hüsnü Öndül tarafından hazırlanan “Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Mevzuat ve Yargı Gözlem Raporu” İHOP’un ifade özgürlüğü konusundaki yeni bir çalışmasıdır. Bu çalışma ile İHOP, ifade özgürlüğü alanındaki kısıtlayıcı yasaları ve yargının (savcı, yargıç, mahkeme) ifade özgürlüğüne yaklaşımının ne olduğunu tespit etmeye, yargı pratiğinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 10. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları karşısındaki uyum durumunu göstermeye çalışmaktadır. Sözleşme ve AİHM standartlarına uygun pratiklerin sergilenmesi için önerilerde bulunmak suretiyle Türkiye’de ifade özgürlüğü hakkının korunmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Mahkemeler, Davalar
Ceza Mahkemeleri
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.