Yayin Türkiye'de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri Yerel Medya Eğitim Semineri (Antakya)

366
Türkiye'de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri Yerel Medya Eğitim Semineri (Antakya)
Umut Vakfı; Ayşe Yıldırım
Kitap
İstanbul
2008
Sivil toplum alanında konumlanan bir sivil toplum örgütü olan Umut Vakfı, insanın en temel hakkı olan “yaşama hakkı”nı merkeze alarak; hukukun üstünlüğüne, adalete ve barış kültürüne inançla “bireysel silahsızlanma”ya dikkat çekmeyi hedefledi. Gazetecilerin bu alandaki rolünün öneminin farkında olarak; varlığını son derece önemsediğimiz ve geliştirilmesinin demokratik kültür açısından önemli olduğunu düşündüğümüz yerel medyanın dikkatini bireysel silahlanma ile oluşan şiddete çekmek ve bu konuda yerel medyada tutum geliştirilmesine katkıda bulunmak bizce son derece önemlidir. Buradan hareketle, geçtiğimiz yıldan bu yana Diyarbakır, Rize ve Eskişehir’de düzenlediğimiz “Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri” Yerel Medya Seminerlerinin 4. sünü Antakya’da gerçekleştirdik. Bu kitap ise söz konusu seminerin içeriğinden oluşmaktadır.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.