Yayin Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası

367
Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
Raporlar
İstanbul
2011
CIVICUS Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) bu girişimler arasında önemli bir yere sahiptir. İlki 2005’de yürütülen STEP, Türkiye’nin ilk uluslararası karşılaştırmalı ve en kapsamlı sivil toplum araştırma projesi olmuştur. 2008-2010 yılları arasında yürütülen ikinci STEP çalışması ise, kapsamı ve uluslararası boyutuyla ilk projeyi aratmamakta, ayrıca sektörün son yıllarda geçirdiği değişimi bilimsel bir çerçeveden gözlemleme imkânı vermektedir. Elinizdeki yayın, Türkiye’de sivil topluma ilişkin bazı kilit konuları irdelemekte ve verdiği güncel cevaplarla bu genç sektöre yeni bir bakış getirmektedir. Örneğin, Türkiye’de vatandaşların sivil topluma katılımı nasıl gerçekleşmektedir? Sivil toplumun Türkiye’nin önde gelen sosyal ve siyasal sorunlarına etkisi nasıldır? Devlet ve özel sektörün sivil toplumla ilişkileri ne düzeydedir? Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci beraberinde ne gibi değişiklikler getirmiştir? Türkiye’de sivil toplum ne gibi bölgesel farklılıklar göstermektedir? 2005’den bugüne nasıl bir değişim süreci içindedir?
Raporlar
Ulusal STK raporları
Genel
İnsan Hakları Savunucuları
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.