Yayin Türkiye'de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi

368
Türkiye'de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Duygu Öktem, Yüksel Baykara Acar, Emrah Kırımsoy, Esin Koman, Dilek Karagöz, Dilek Kumcu, Özen Kay
Kitap
Ankara
2012
Bu kitapta yer alan araştırmaların ortaya koyduğu sorunların çözümü köklü zihniyet değişikliğini, sistematik ve yapısal dönüşümü; kısacası bir paradigma değişikliğini gerektirmektedir. Kitapta yer alan araştırmalar; yasama, yürütme ve yargıda sorunlar olduğunu göstermektedir. Özellikle yargı, bir ülkenin her bakımdan (toplumsal, hukuksal, idari) zihniyetinin görünür olduğu alandır. Yargının kişilerin öznel algısına bırakılmaması gerekir. Aynı şey çocuklarla çalışan meslek uzmanları için de geçerlidir. Bu durumu değiştirebilmek için, öncelikle her şeyden önce çocuğun bir birey olarak varlığının kabul edilmesi gerekir. Bu araştırma çocuklar için adaleti sağlamak için neyle kavga edeceğimizi, adalet meselesinin salt hukuksal bir konu olmadığını, her türlü insani edimle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bir toplumun kurumlarına, diline, alışkanlıklarına, kültürüne yerleşmiş adaletsizliklerini ayıklamak, öncelikle toplumun bu adaletsizliklerle yaralanan, körelen vicdanını uyandırmakla mümkündür; vicdanların uyanması ise ancak vicdanların gözünün açılmasıyla, adaletsizliği görebilir olmasıyla mümkündür.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.