Yayin Sivil Toplum Değerlendirme Raporu: Ekim 2009-Eylül 2010

369
Sivil Toplum Değerlendirme Raporu: Ekim 2009-Eylül 2010
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
Raporlar
İstanbul
2010
Rapor, Türkiye’de sivil toplum-kamu ilişkilerinin durumu, yasal çerçeve ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşum süreçlerine etkilerine değinmektedir. Raporda yer alan bilgiler, TÜSEV araştırma projeleri, mütevellileri ve uzman ekibinin görüş ve tecrübelerine dayanmaktadır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Örgütlenme Özgürlüğü
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.