Yayin Türkiye’nin İnsan Hakları Ve Demokrasi Sorunlarının Çözümü İçin Yeni Ve Demokratik Anayasaya İhd Önerileri

375
Türkiye’nin İnsan Hakları Ve Demokrasi Sorunlarının Çözümü İçin Yeni Ve Demokratik Anayasaya İhd Önerileri
İnsan Hakları Derneği (İHD)
Bilgi Notu
Ankara
2011
Türkiye’nin İnsan Hakları Ve Demokrasi Sorunlarının Çözümü İçin Yeni Ve Demokratik Anayasaya İhd Önerileri
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.