Yayin Türkiye'de "Adalate Erişim": Göstergeler ve Öneriler

376
Türkiye'de "Adalate Erişim": Göstergeler ve Öneriler
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV); Seda Kalem Berk
Raporlar
İstanbul
2011
Seda Kalem Berk’in, Türkiye’de “Adalete Erişim”: Göstergeler ve Öneriler başlıklı bu çalışması, Türkiye’deki “hak arama hürriyeti”nin kullanılma çevresi ve buna etki eden diğer faktörler ışığında, sosyal bilimler merceğinden bir analiz niteliğindedir. Öte yandan bu çalışma, Türkiye’de dünyaya göre daha geç başlayan ve sadece hukukçuların değil sosyal bilimcilerin de hukuku ilgilendiren alanlarda çalışmaya başlamasıyla kendini gösteren bir değişim açısından da örnek bir katkıdır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.