Yayin Türkiye'de Engellilelere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 İzleme Raporu

378
Türkiye'de Engellilelere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 İzleme Raporu
Ayrımcılık İzleme Platformui; Mahir Işık, Nejat Tastan, Nurcihan Temur, Özlem Kara, Sinem Mısırlıoğlu
Raporlar
İstanbul
2011
Bu rapor Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) koordinasyonunda farklı tematik alanlarda çalışma yürüten Ayrımcılık İzleme Platformu üyesi 21 sivil toplum örgütü (STÖ) tarafından hazırlanmıştır. İzleme Platformu, Türkiye’de farklı tematik alanlara ilişkin sistematik izleme yaparak yıllık raporlar hazırlamaktadır. 2011 yılında etnik köken ve engellilik temelinde ayrımcılık ve hak ihlalleri raporları hazırlanmıştır. Platform, yıllık izleme raporlarını Türkiye kamuoyu ve ilgili kamu otoritesi yanında uluslararası kamuoyu ile de paylaşacaktır. Yıllık raporlar aynı zamanda STÖ raporu olarak Birleşmiş Milletler’in (BM) ilgili sözleşme komitelerine sunulacaktır. Bu rapor 2011 yılına ilişkin, engelli bireylere yönelik ayrımcılık ve hak ihlallerini kapsamaktadır. Engelli bireylerin hakları sorunu bir insan hakları sorunudur. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de engelli bireyler temel haklardan yararlanmada ayrımcılıkla karşılaşmaktadır. Raporun hazırlanmasındaki amaç engelli bireylere yönelik ayrımcılık ve hak ihlallerinin görünür kılınması yoluyla farkındalık yaratmak ve yasama/yürütme otoritesinin engelliler alanındaki politika ve uygulamalarının insan hakları ve fırsat eşitliği temeline oturtulmasına katkıda bulunmaktır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.