Yayin Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme (Geniş Kapsamlı Rapor)

379
Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme (Geniş Kapsamlı Rapor)
TESEV; Naim Karakaya, Hande Özhabeş
Raporlar
İstanbul
2013
İlki 2011 yılında çıkan dört yargı paketini; düşünce ve ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ceza infaz sistemi açısından inceleyecek bu raporda yargı paketlerinde değişikliğe konu olan maddeler, maddelere ilişkin sorunlar, paketlerin getirdiği çözüm önerileri ve bu çözüm önerilerine ilişkin eksiklik ve kazançlar yer almaktadır. Bu rapor ile yargı paketlerini biraz daha anlaşılır kılmayı, kamuoyunun bilgilendirilme ve tartışma ihtiyacına bir nebze de olsa cevap verebilmeyi umuyoruz. Rapordaki değerlendirmelerin ve yorumların, bundan sonraki yargısal düzenlemelere de ışık tutmasını temenni ediyoruz.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.