Yayin Nefret Söylemi El Kitabı

38
Nefret Söylemi El Kitabı
Anne Weber
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2009
Bu elkitabının amacı nefret söylemi kavramını açıklığa kavuşturmak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü hakkı ile ilgili içtihadında takip ettiği ölçütler konusunda karar vericilere, uzmanlara ve bir bütün olarak topluma kılavuzluk etmektir.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.