Yayin Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Politika Belgesi

381
Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Politika Belgesi
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Raporlar
Ankara
2012
Bu belge Hollanda Büyükelçiliğinin mali desteğiyle yürütülen “Çocuklar için Adalet: Bir Paradigma Değişikliğine Doğru” başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.