Yayin Zorla Kaybetmeler ve Yargının Tutumu

384
Zorla Kaybetmeler ve Yargının Tutumu
Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi; Gökçen Alpkaya, İlkem Altıntaş, Öznur Sevdiren, Emel Ataktürk Sevimli
Raporlar
İstanbul
2013
Bu rapor, zorla kaybetme uygulamasına ilişkin yargılama pratiğine, elde edilen hukuk verileri üzerinden bakmayı, AİHM kararları perspektifinden bu alandaki hak ihlallerini incelemeyi, meselenin, ulusal ve uluslararası ceza hukuku, insan hakları hukuku, savaş hukuku gibi farklı alanlar üzerinden tartışılmasına katkı sunmayı hedefliyor.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Zorla Kaybedilme
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.