Yayin Zorunlu Askerlik Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri

386
Zorunlu Askerlik Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri
Asker Hakları Girişimi
Raporlar
İstanbul
2013
Askerhaklari.com sitesine gelen anlatılara dayanarak hazırlanan bu rapor, istisnasız toplumun tüm kesimleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkileri olan bir sorunu görünür kılmak ve zorunlu askerlik yapan bireylere yönelik kötü muamelelerin sonlanmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlandı. Rapor, zorunlu askerliğin sorunlu hallerini mağdurların anlatıları üzerinden dolaysız bir şekilde aktarıyor.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.