Yayin "Fotoğrafı Kaldırmak" Eşi Zorla Kaybedilen Kadınların Deneyimleri

388
"Fotoğrafı Kaldırmak" Eşi Zorla Kaybedilen Kadınların Deneyimleri
Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi; Hatice Bozkurt, Özlem Kaya
Raporlar
İstanbul
2014
Bu rapor, kaybedilenlerin eşlerinin deneyimlerine odaklanarak bu ağır hak ihlaline cinsiyet perspektifinden bakma çabasının bir ürünü. Raporda cevaplarını bulmak istediğimiz sorular şunlar: Zorla kaybedilenlerin eşleri bu süreci nasıl yaşadı, hayatları nasıl değişti, kimlerle dayanışma ilişkisi kurdu, kaybedilme sonrasında nasıl bir mücadele verdi, hangi sosyal haklarından mahrum kaldı? Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de de zorla kaybetmelere karşı mücadele ağırlıklı olarak kadınlar tarafından yürütülüyor. Bu raporun da, kadınların devam eden mücadelesine bir katkı olmasını umuyoruz.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Zorla Kaybedilme
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.