Yayin Yeni Türk Ceza Yasası'nda Düşünceyi İfade Hürriyeti

390
Yeni Türk Ceza Yasası'nda Düşünceyi İfade Hürriyeti
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Kitap
İzmir
2006
Bu çalışma, son zamanlarda, zihniyet üzerine çok fazla vurgu yapan ibrenin, yasalar dünyası tarafını da işaret ederek bir dengeye, işlevsel bir yol göstericiliğe ulaşmasını amaçlıyor. Çalışmanın detaylarına bakıldığında görülecektir ki, Türkiye’deki ifade hürriyeti sorunu sadece kısıtlayıcı yorumlardan ya da Terörle Mücadele Yasası gibi spesifik düzenlemelerden kaynaklanmamaktadır. Aslında söz konusu olan, çok geniş bir yelpazeye yayılmış bir cendere ağıdır. Sadece Türk Ceza Yasası’nda ifade hürriyetini kısıtlama potansiyeli olan en az 40 adet madde bulunmaktadır ve bunlar toplumsal yaşamın pek çok farklı veçhesini konu alan geniş bir yelpaze oluşturmaktadırlar. Kısacası, bu çalışmanın içeriksel amacı, ifade hürriyeti sorununun aynı zamanda bir mevzuat sorunu olduğunu gösterebilmek ve Türk Ceza Yasası özelinde somut sorun alanlarını gözler önüne serebilmektir.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.