Yayin Zaman ve Aşımı: Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak - Hukuki Analiz

391
Zaman ve Aşımı: Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak - Hukuki Analiz
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Kerem Altıparmak
Kitap
Ankara
2016
Bu çalışma bu arka planı dikkate alarak her iki yargı organı açısından üç ana soruyu cevaplamaya çalışacak. Birincisi bir usul sorusu. Bu yargı organları zaman bakımından hangi başvuruları incelemeye yetkilidir sorusu. AYM ve AİHM hangi geçmiş ihlallere bakmaya yetkilidir ve neye bakabilir? İkincisi iki başlıklı bir esas sorusu. Geçmişte gerçekleşmiş ağır insan hakları ihlalleri a. Şimdi yargılanabilir mi? b. Yargılamak zorunlu mu? Nihayet son olarak Anayasa karşısında, uluslararası hukuktaki yükümlülükler iç hukukta da geçerli kılıp, zamanaşımını kaldırıp insanlığa karşı suçları ve ağır insan hakları ihlallerini yargılamak mümkün müdür?
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.