Yayin Yerel Yönetim Sistemleri (Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti)

392
Yerel Yönetim Sistemleri (Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti)
TESEV; Fikret Toksöz, Ali Ercan Özgür, Öykü Uluçay, Levent Koç, Gülay Atar, Nilüfer Akalın
Kitap
İstanbul
2009
AB ülkelerinden bazıları federal, bazıları da üniter devlet yapısına sahiptir. Türkiye’deki yerel yönetim sistemini bütünüyle değerlendirmek için benzer devlet yapısına sahip AB ülkelerindeki gelişim ve değişimi izlemek Türkiye’deki tartışmaların belli bir mecraya oturmasına yardımcı olabilir. Bu amaçla Avrupa’dan beş ülke örnek olarak seçilmiştir: Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti. Bu ülkelerin seçiminde AB’ye yeni katılan ülkelerle eski üyelerden örnekler seçilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu kitap, Türkiye’deki karar vericilerin ve uygulamacıların yerel yönetimler alanında Avrupa’da yaşanan gelişmeleri kolayca izleyebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Avrupa Birliği konusunda bilgi verirken yararlanılan başlıca kaynak Avrupa Konseyi’nin ülke monografileridir. Ancak, bu monografilerde tam bir karşılaştırma yapma özelliğinin bulunmaması dolayısıyla başka kaynaklardan da yararlanılmıştır. Bunların bir listesi kaynakça bölümünde kitap ve internet adresi olarak verilmiştir.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.