Yayin Çocuk Koruma Kanunu

394
Çocuk Koruma Kanunu
Kanun
Türkiye
2005
Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yasalar
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.