Yayin İş Kanunu

396
İş Kanunu
Kanun
Türkiye
2003
Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yasalar
Çalışma Hakkı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.