Yayin Ceza Muhakemesi Kanunu

397
Ceza Muhakemesi Kanunu
Kanun
Türkiye
2004
Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yasalar
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.