Yayin İltica ve Göç Mevzuatı

398
İltica ve Göç Mevzuatı
BMMYK Türkiye & Türk İçişleri Bakanlığı
Kitap
Ankara
2005
Bu kitap, Türkiye’nin iltica ve göç alanındaki ulusal eylem planını, iltica ve göç alanındaki AB müktesebatının güncel listesini, (Kasım 2004’te Lahey’de benimsenen geleceğe yönelik AB işbirliği için beş yıllık plan da dahil olmak üzere) AB müktesebatının en önemli bölümlerinin çevirilerini ve AB genelinde, hem aday ülkelerde hem de diğer ülkelerde, üzerinde tartışılan BMMYK’nin bu belgeler hakkındaki yorumlarını içermektedir. Bu kitabın Türkiye’nin gelecekteki iltica ve göç sistemini şekillendirmesine yardımcı olacağını ve bu süreç içerisinde hiç şüphesiz ortaya çıkacak tartışmaların doğru çevirilere ve yorumlara dayandırılmasını sağlayacağını umuyoruz..
Araştırmalar
Ulusal Kamu Kuruluşları
Mülteci Hakları
Göçmenler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.