Yayin Engelli Hakları İnceleme Raporu

400
Engelli Hakları İnceleme Raporu
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Raporlar
Türkiye
2013
Her ne kadar “engelli hakları” kavramı, engelli bireylere ait bağımsız bir hak kategorisi gibi algılanmakta ise de, bu kavramla amaçlanan engellilerin tüm temel hak ve özgürlüklerden diğer bireyler gibi tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek ve insan onuruna olan saygıyı güçlendirmektir. Bu amaca katkısı olması açısından konu İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda değerlendirilmiş ve 5 Aralık 2012 tarihli toplantıda, engelli haklarının ve engelli bireylerin karşılaştıkları hak ihlallerinin incelenmesi maksadıyla bir Alt Komisyon kurulması kararı alınmıştır.
Raporlar
Ulusal Kamu Kurumlarının Raporları
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.