Yayin Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010

402
Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010
T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Eylem Planı
Türkiye
2007
Kadına yönelik aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için kurumsal yapıların güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Birliği'nin mali katkısı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun teknik desteği ile Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında “2007-2010 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” hazırlanmıştır. Plana, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının katkıları da sağlanmıştır.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Eylem Planları
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.