Yayin Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

405
Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
Kanun
Türkiye
2011
Bu Kanunun amacı; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması, medya hizmet sağlayıcılarının idarî, malî ve teknik yapıları ve yükümlülükleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, teşkilâtı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yasalar
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.