Yayin Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun

406
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kanun
Türkiye
1961
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde bir hak olarak tanınan sağlık hizmetlerinden faydalanmanın sosyal adalete uygun bir şekilde ifasını sağlamak maksadiyle tababet ve tababetle ilgili hizmetler bu kanun çerçevesinde hazırlanacak bir program dahilinde sosyalleştirilecektir.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yasalar
Sağlık Hakkı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.