Yayin Türk Vatandaşlığı Kanunu

409
Türk Vatandaşlığı Kanunu
Kanun
Türkiye
2009
Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yasalar
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.