Yayin Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararı 5 - Geçici Özel Tedbirler

41
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararı 5 - Geçici Özel Tedbirler
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Genel Tavsiye Kararı
Birleşmiş Milletler
1988
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'nin, Taraf Devletlerin kadınların eğitim, ekonomi, siyaset ve işgücü piyasasına entegrasyonlarını geliştirmek üzere pozitif eylem, tercihli muamele ya da kota sistemi gibi geçici özel tedbirlerden daha çok yararlanmasına ilişkin Tavsiye Kararı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadın Hakları
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.