Yayin Siyasi Partiler Kanunu

413
Siyasi Partiler Kanunu
Kanun
Türkiye
1983
Bu Kanunun amacı, siyasi partilerle ilgili esasları düzenlemektir.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yasalar
Seçme ve Seçilme Hakkı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.