Yayin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

415
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Kanun
Türkiye
2012
Bu Kanunun amacı, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yasalar
Örgütlenme Özgürlüğü
İşçiler/Çalışanlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.