Yayin Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

416
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Kanun
Türkiye
1961
Özel kanunlarına göre yapılacak Cumhurbaşkanı, milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulmasında bu Kanun hükümleri uygulanır.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yasalar
Seçme ve Seçilme Hakkı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.